להקמה וניהול חנות באינטרנט ע"י סמארטפון! לחץ כאן »

בית הכנסת אליהו הנביא זל"ט
נוסד עיי " אבו נסים " - יוסף בר יוסף זצ"ל

העסק שלך יכול להופיע כאן. לחץ כאן לפרטים »

ערב פיוטי עיראק

ערב פיוטים עיראקי יתקיים בע"ה ביום שלישי ב:19.06.12במשכן לאמנויות הבמהשירים ופיוטים - ר' יהודה פתיה


תענית משה רבינו ע"ה

לכל הגולשים "תענית משה רבינו" למי שנוהג לצם יחול ביום חמישי ז' אדר 1.03.12


שבת שקלים

שבת שקלים תחול השנה בפרשת משפטים כה שבט 18.02.12 לכל הגולשים שטרם תרמו זכר מחצית השקל נא להזדרז ולתרום לביהכנ"ס


ראש חודש אדר

משנכנס אדר מרבין בשמחה , שנהיה שמחים כל השנה...לכלל הגולשים ערב ראש חודש אדר יחול ביום רביעי 22.02.12 , ראש חודש שבט יחול ביום חמישי ו-שישי 23-24.02.12חודש טוב ומבורך לכלל עם ישראל בארץ ובתפוצות .לא לשכוח לומר יעלה ויבא ...


זמני תפילה

לקהל המתפללים לידיעתכם החל מיום ראשון יג סיון 03.06.12 תפילת מנחה וערבית בימי החול וערב שבת קודש תתקימנה בשעה 19:00נא להקדים כעשר דקות לפני התחלת התפילה , ולהשתדל לא להתעכב בגמר התפילה בגלל טורח ציבור...ודי לרמיזה בחכימהכל הסקרים »


קישורים

2010-09-21 10:41:59

סליחות - וודיו קליפ

סליחות לצפיה - מיוחד באהיה
לפרטים »
2006-08-21 10:01:57

סליחות - ווידיו קליפ

סליחות ווידיו קליפ לצפיה - שמע ישראל , ה' מלך
לפרטים »
2006-08-31 11:25:37

אליך ה' נשאתי עיני

אליך ה' נשאתי עינילהשמעה - אליך ה' נשאתי עיניאליך ה' נשאתי עיני. שמע קול תחנוני. כגדל חסדך:בשמך בטחתי. וכפי שטחתי. דברים לקחתי. ובאתי עדיך:גברו יגונותי. וירבו אנחותי. כי כל עונותי. שתה לנגדיך:דלפה מתוגה. נפשי הענוגה. וחלץ מדאגה. נפש עבדך:העבר חטאתי.
לפרטים »
2006-09-13 12:11:40

בן אדם

בן אדם מה לך נרדם להשמעה - בן אדם בן אדם מה לך נרדם. קום קרא בתחנונים. שפך שיחה. דרוש סליחה.מאדון האדונים. רחץ וטהר. ואל תאחר. בטרם ימים פונים. ומהרה רוץ לעזרה. לפני שוכן מעונים. ומפשע וגם רשע. ברח ופחד מאסונים. אנה שעה .
לפרטים »
2006-09-05 11:08:49

למתודה חטאתיו

למתודה חטאתיולהשמעה - למתודה חטאתיולהשמעה - למתודה חטאתיולמתודה חטאתיו. ומודה על רב אשמיו. אשר בהבל שנותיו. כלו ביגון ימיו. צועק מצרותיו. ומביןתגרת קמיו: נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו:מהיותי משכתי. בחבלי השוא עוני. לכן שבתי ונחמתי . כי לא אדע יום דיני
לפרטים »
2006-09-06 08:43:09

קמתי באשמורת

קמתי באשמורתלהשמעה - קמתי באשמורת
לפרטים »
2006-09-06 09:19:24

אל רחום שמך

אל רחום שמךלהשמעה - אל רחום שמך
לפרטים »
2006-09-06 10:18:39

אנשי אמונה

אנשי אמונהלהשמעה - אנשי אמונה
לפרטים »
2006-09-06 10:29:14

שומר ישראל

שומר ישראללהשמעה - שומר ישראל
לפרטים »
2006-09-12 11:52:32

חטאנו לפניך

חטאנו לפניךלהשמעה - חטאנו לפניך
לפרטים »
2006-09-13 12:01:19

אם אפס רובע הקן

אם אפס רובע הקןלהשמעה - אם אפס רובע הקןאם אפס רבע הקן. אהל שכן אם רקן.אל נא נאבדה כי על כן. יש לנו אב זקן:פנים לו תכיר. וצדקו לפניך נזכיר. קח נא בן יקיר. ונמצא דמו על קיר:רץ אל הנער להקדישו. ונפשו קשורה בנפשו.עטרו בעצים ואשו. נזר אלקיו על ראשו :יחיד
לפרטים »
2006-09-13 12:09:37

עננו אלקי אברהם

עננו אלקי אברהםלהשמעה - עננו אלקי אברהםעננו אלהי אברהם עננו:עננו ופחד יצחק עננו:עננו אביר יעקב עננו:עננו מגן דוד עננו:עננו העונה בעת רצון עננו:עננו העונה בעת צרה עננו:עננו עונה בעת רחמים עננו:עננו אלקי המרכבה עננו:עננו אלהא דרבע מאיר עננו :
לפרטים »
2006-09-19 09:59:39

בזכרי על משכבי

בזכרי על משכבי להשמעה - בזכרי על משכביבזכרי על משכבי. זדון לבי ואשמיו.אקומה ואבואה אל בית אלקי והדומיו.ואמר בנשאי עין. בתחנוני אלי שמיו.נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו:לך אלי. צור חילי. מנוסתי בצרתי.בך שברי ותקותי. אילותי בגלותי.לך כל משאלות לבי. ונגדך
לפרטים » 
בית הכנסת אליהו הנביא זל"ט ובית מדרש ע"ש הלה בר יוסף בבאר שבע