להקמה וניהול חנות באינטרנט ע"י סמארטפון! לחץ כאן »

בית הכנסת אליהו הנביא זל"ט
נוסד עיי " אבו נסים " - יוסף בר יוסף זצ"ל

העסק שלך יכול להופיע כאן. לחץ כאן לפרטים »

ערב פיוטי עיראק

ערב פיוטים עיראקי יתקיים בע"ה ביום שלישי ב:19.06.12במשכן לאמנויות הבמהשירים ופיוטים - ר' יהודה פתיה


תענית משה רבינו ע"ה

לכל הגולשים "תענית משה רבינו" למי שנוהג לצם יחול ביום חמישי ז' אדר 1.03.12


שבת שקלים

שבת שקלים תחול השנה בפרשת משפטים כה שבט 18.02.12 לכל הגולשים שטרם תרמו זכר מחצית השקל נא להזדרז ולתרום לביהכנ"ס


ראש חודש אדר

משנכנס אדר מרבין בשמחה , שנהיה שמחים כל השנה...לכלל הגולשים ערב ראש חודש אדר יחול ביום רביעי 22.02.12 , ראש חודש שבט יחול ביום חמישי ו-שישי 23-24.02.12חודש טוב ומבורך לכלל עם ישראל בארץ ובתפוצות .לא לשכוח לומר יעלה ויבא ...


זמני תפילה

לקהל המתפללים לידיעתכם החל מיום ראשון יג סיון 03.06.12 תפילת מנחה וערבית בימי החול וערב שבת קודש תתקימנה בשעה 19:00נא להקדים כעשר דקות לפני התחלת התפילה , ולהשתדל לא להתעכב בגמר התפילה בגלל טורח ציבור...ודי לרמיזה בחכימהכל הסקרים »


קישורים

יום העצמאותאנו מאחלים לכלל הגולשים

יום עצמאות שמח

ליום העצמאות

השמעה - התעוררי התעוררי


התעוררי התעוררי, כי בא אורך קומי אורי,

עורי עורי שיר דברי, כבוד ה' עליך נגלה:

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו:

לא תבושי ולא תכלמי, מה תשתוחחי ומה תהמי,

בך יחסו עניי עמי, וננתה עיר על תלה:

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו:

ימין ושמאל תפרצי , ואת ה' תעריצי,

על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה:

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו:

השמעה -  שמע ישראל, וכי תבואו

 

ט) ו?כ?י ת?ב?או? מ?ל?ח?מ?ה ב??א?ר?צ?כ?ם ע?ל ה?צ??ר ה?צ??ר?ר

א?ת?כ?ם ו?ה?ר?ע?ת?ם ב??ח?צ?צ?ר?ת ו?נ?ז?כ??ר?ת??ם ל?פ?נ?י י?ה?ו?ה

א?ל?ה?יכ?ם ו?נו?ש??ע?ת??ם מ?א?י?ב?יכ?ם:

 

(י) ו?ב?יו?ם ש??מ?ח?ת?כ?ם ו?ב?מו?ע?ד?יכ?ם ו?ב?ר?אש??י ח?ד?ש??כ?ם

 ו?ת?ק?ע?ת??ם ב??ח?צ?צ?ר?ת ע?ל ע?ל?ת?יכ?ם ו?ע?ל ז?ב?ח?י

ש??ל?מ?יכ?ם ו?ה?יו? ל?כ?ם ל?ז?כ??רו?ן ל?פ?נ?י א?ל?ה?יכ?ם א?נ?י

י?ה?ו?ה א?ל?ה?יכ?ם:

שיר המעלות

                  השמעה - שיר המעלות

בשוב ה' שיבת ציון, הינו כחלמים:

אז ימלא שחוק ולשוננו רינה

אז יאמרו בגוים, הגדיל ה' לעשות עם אלה:

הגדיל ה' לעשות עמנו, הינו שמחים:

שובה ה' את שביתנו, כאפיקים בנגב:

הזרעים בדמעה ברנה יקצרו:

הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע

בא יבא ברנה, נשא אלמתיו:

התקוה

השמעה - התקוה

 

 כ?ל עוד ב??ל??ב?ב פ??נ?ימ?ה


נ?פ?ש? י?הו?ד?י הו?מ?י??ה


ו?ל?פ?א?ת?י מ?ז?ר?ח ק?ד?ימ?ה


ע?י?ן ל?צ?י?ו?ן צו?פ?י??ה.

עו?ד ל?א א?ב?ד?ה ת??ק?ו?ת?נו?


ה?ת??ק?ו?ה ב??ת ש??נו?ת א?ל?פ??י?ם


ל?ה?יו?ת ע?ם ח?פ?ש??י ב??א?ר?צ?נו?


א?ר?ץ צ?י?ו?ן ו?י?רו?ש??ל?י?ם

 
בית הכנסת אליהו הנביא זל"ט ובית מדרש ע"ש הלה בר יוסף בבאר שבע