להקמה וניהול חנות באינטרנט ע"י סמארטפון! לחץ כאן »

בית הכנסת אליהו הנביא זל"ט
נוסד עיי " אבו נסים " - יוסף בר יוסף זצ"ל

העסק שלך יכול להופיע כאן. לחץ כאן לפרטים »

ערב פיוטי עיראק

ערב פיוטים עיראקי יתקיים בע"ה ביום שלישי ב:19.06.12במשכן לאמנויות הבמהשירים ופיוטים - ר' יהודה פתיה


תענית משה רבינו ע"ה

לכל הגולשים "תענית משה רבינו" למי שנוהג לצם יחול ביום חמישי ז' אדר 1.03.12


שבת שקלים

שבת שקלים תחול השנה בפרשת משפטים כה שבט 18.02.12 לכל הגולשים שטרם תרמו זכר מחצית השקל נא להזדרז ולתרום לביהכנ"ס


ראש חודש אדר

משנכנס אדר מרבין בשמחה , שנהיה שמחים כל השנה...לכלל הגולשים ערב ראש חודש אדר יחול ביום רביעי 22.02.12 , ראש חודש שבט יחול ביום חמישי ו-שישי 23-24.02.12חודש טוב ומבורך לכלל עם ישראל בארץ ובתפוצות .לא לשכוח לומר יעלה ויבא ...


זמני תפילה

לקהל המתפללים לידיעתכם החל מיום ראשון יג סיון 03.06.12 תפילת מנחה וערבית בימי החול וערב שבת קודש תתקימנה בשעה 19:00נא להקדים כעשר דקות לפני התחלת התפילה , ולהשתדל לא להתעכב בגמר התפילה בגלל טורח ציבור...ודי לרמיזה בחכימהכל הסקרים »


קישורים

2005-10-07 02:33:42

הלכות יום כיפור - בן איש חי

הלכות יום כיפור בן איש חי פרשת וילך פתיחה הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, הלא זאת מודעעת כי קיום מצות התורה וכל פרטי הלכות שלה לא יהיה אלא רק ע"י חכמי ה
לפרטים »
2006-09-12 11:43:29

יום כיפור - שעה בא באימות

שעה בא באימותלהשמעה - שעה בא באימות שעה בא באימות , וצועק מגרון. עת קרוא אחרי מות שני בני אהרן: ינתקו כל מזמות. במשנה שברון. על נשמות עצומות. נפקדו לפני הארון : עת קרוא אחרי מות שני בני אהרן: שים דמעתי בנאדך. הלא בספרתך. להעלות ארכה. לאשר
לפרטים »
2006-09-12 11:42:57

יום כיפור - אל נורא עלילה

אל נורא עלילה להשמעה - אל נורא עלילהפיוט זה של אל נורא עלילה זכינו לשומעו ממר אליהו נאווי ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. אליהו נאווי היה מגיע לבית הכנסת אליהו הנביא במשך עשרות שנים וגרם להתעוררות והתרגשות עצומה בבית הכנסת בשעה שהיה מפייט את הפיו
לפרטים »
2006-09-28 01:12:08

יום כיפור - שמם הר ציון

להשמעה - שמם הר ציון שמם הר ציון. בעונות אבותינו. לא מקדש ולא כהן. לכפר על עדתנו. הבאנו דברים תחת קורבנותינו. ונשלמה פרים שפתינו:חרב מקום שבתי. ושמם בית תפארתי. אפס ענן קטרתי. ומזבח אין אתי. לא נשאר בלתי. תפלתי בגשתי. שא מריי ובשתי. כמו ביד עתי. תשו
לפרטים »
2006-09-30 09:31:31

יום כיפור - קריאת התורה והפטרה

להשמעה - מפטיר ליום כיפור א ו?ב?ח?֨ד?ש? ה?ש???ב?יע?֜י ב??א?ח?֣ד ל?ח?֗ד?ש? מ??ק?ר?א?ק?֨ד?ש?֙ י??ה?י?֣ה ל?כ?֔ם כ??ל?מ?ל?֥אכ?ת ע?ב?ד?֖ה ל?֣א ת??ע?ש?֑ו? י֥ו?ם ת??רו?ע?֖ה י??ה?י?֥ה ל?כ??ם? ב ו??ע?ש??
לפרטים »
2006-09-28 01:35:31

יום כיפור - למענך אלקי

להשמעה- למענך אלקילמענך אלהי. רצה עם לך שחר. לחלות פניך. במעמד השחר.ה' הקשיבה ועשה אל תאחר:למענך אלהי. דלה ממצולות ים שבעי רוש ולען. בבית נדם ושבים. ושור לחצם וענים. ואל תפן למרים. והט אזן לשועם. בתפלת השחר:ה' הקשיבה ועשה אל תאחר:למענך אלהי. ועשה לט
לפרטים »
2006-09-28 01:42:42

יום כיפור - אדיר ונאור

להשמעה - אדיר ונאור אדיר ונאור בורא. בור דוק וחלד. מי אל כמוך:גולה עמוקות. דובר צדקות. מי אל כמוך:הדור בלבושו. ואין זולתו. מי אל כמוך:זוכר הברית. חונן שארית. מי אל כמוך:טהור עינים. יושב שמים. מי אל כמוך:כובש עונות. לובש צדקות. מי אל כמוך:מלך מלכים.
לפרטים »
2006-09-28 01:49:09

יום כיפור - חוננו והקימנו

להשמעה - חננו והקימנו
לפרטים »
2006-09-28 01:55:39

יום כיפור - יה שמע אביונך

להשמעה - יה שמע אביונך
לפרטים »
2006-09-28 02:03:47

יום כיפור - שועת עניים

להשמעה - שועת עניים
לפרטים »
2010-11-23 10:21:50

פיוט - שוכני בתי חומר

שוכני בתי חומר פיוט מובא מספר ישן של יום כיפור חלק שני חובר עיי רבי שלמה אבן גבירול שוכני בתי חומרשוכני בתי חומר. ולמה תשאו עין. ומותר האדם מן הבהמה אין:לנו
לפרטים »
2011-11-17 10:17:30

דרשה ליום כיפור התשע"ב

בס"ד י' בתשרי התשע"ב דרשה ליום הכיפורים מאת: אליהו בן מאיר נקאר הי"ותזכו לשנים רבות
לפרטים » 
בית הכנסת אליהו הנביא זל"ט ובית מדרש ע"ש הלה בר יוסף בבאר שבע